ГабровоПоследни новини

Избирател в секция в Дряново: „Снимах си обувките”

На въпрос на член на секционна избирателна комисия в Дряново защо е снимал вота си с телефона избирател отговорил: „Кой каза, че не мога да снимам с телефона си“. И после допълнил: „Снимах си обувките“. Това станало причина вотът му да бъде анулиран, а след проверка на Общинската избирателна комисия-Дряново санкцията срещу  избирателя била потвърдена.

Случаят е описан подробно в решение № 115-МИ от вчера, изборния 29 октомври, на Общинската избирателна комисия в Дряново. Там постъпила молба от Георги Г. – избирател, който се оплакал, че „по време на упражняване на вота си в секция № 6 в СУ „Максим Райкович“ бил обвинен неправомерно в това, че се е опитвал да заснеме вота си, като следствие на това секционната избирателна комисия анулирала вота му” пише в решението.

Молбата му била разгледана веднага в ОИК-Дряново, които посетили на място въпросната секционна избирателна комисия. Огледали двата протокола и двете бюлетини, както и вписванията в графа „Забележки“ от избирателния списък. Председателят и членовете на СИК обяснили случая с Георги Г. Той се явил да гласува, но зад поставения параван използвал мобилен телефон да заснеме начина си на гласуване. „Това обстоятелство било установено лично от член на СИК. При зададен въпрос от СИК на Георги Г. защо е снимал вота си с телефона си същият се държал арогантно, като отговорил: „Кой каза, че не мога да снимам с телефона си“ и после казал: „Снимах си обувките“. В графа „Забележки“ от избирателния списък СИК посочила, че обявява бюлетината за недействителна, тъй като е използван мобилен телефон от избирателя с цел заснемане на начина на гласуване” гласи решението на ОИК-Дряново. И обяснява: „ОИК-Дряново съобрази разпоредбата на чл. 227, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно която: „Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.“, както и ал. 2 от същия член: „При нарушаване на забраната по ал. 1 комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.“. В конкретния случай СИК е констатирала извършено нарушение по чл. 227, ал. 1 от ИК, което се установява от проведения разговор с нейни членове, като следствие на това е обявила бюлетината на Георги Г. за недействителна и е отбелязала това обстоятелство върху самата бюлетина и в графа „Забележки“ на избирателния списък. С оглед на изложеното по-горе ОИК-Дряново установи, че въпросната секционна избирателна комисия е действала в кръга на своите правомощия и е приложила относимата в този случай материално правна норма от Изборния кодекс… Въз основа на изложеното по-горе ОИК-Дряново счита, че СИК не е допуснала нарушение на изборния процес” ОИК-Дряново е приела за установено, че молба от Георги Г. е неоснователна и недоказана.

Подобни статии

Back to top button