ГабровоГорещи новини

Бизнесменът, който искаше 1 милиард лв. от данъчните, няма да ги получи

Засега ще плаща само той – близо 2000 лв. за разноски, експертизи и адвокатски

С решение от 28 април т. г. габровският Административен съд отхвърли иска на 46-годишния бизнесмен от Габрово М. П. С., който искаше от НАП 1 000 000 000 (един милиард) лева. Съдеше данъчната служба за това, че се е разболял тежко заради тормоз от многото  проверки на бизнеса му.

Седем години преди това М. П. С. се прибрал от чужбина и започнал търговия със зърнени култури.  Според него, атаката започнала през 2017 г. Проверките и ревизиите от НАП били една след друга. И така до септември 2018 година. Заради тези проверки мъжът закрил бизнеса си, а после получил и диагноза от ТЕЛК – трайна неработоспособност.

Делото беше образувано преди повече от година по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.  В молбата си до съда М. П. С. твърди, че като управител на четири търговски дружества е бил притесняван от постоянните проверки на данъчните служители. Вследствие „той изпитал продължителен и сериозен стрес и здравословното му състояние се влошило, като у него настъпили чувство на притеснение и безпокойство, както и панически атаки”. Цената на иска му е в размер на 1 млрд. лв., от които 5 271 015,71 лв. имуществени вреди и пропуснати ползи и 994 728 985 лв. неимуществени вреди, ведно със законната лихва до изплащане на обезщетението.

Първото заседание по делото беше на 1 февруари м. г. След комплексна съдебно – медицинска експертиза от кардиолог, невролог и психолог, след задълбочено изследване на случая на 28 април т. г. габровският Административен съд  реши: „ОТХВЪРЛЯ предявения иск…  от М.П.С… срещу Национална Агенция за приходите – София на стойност 1 000 000 000.00 (един милиард) лв. изцяло, като недоказан и неоснователен… ОСЪЖДА М.П.С… да заплати на Административен съд-Габрово деловодни  разноски на стойност 1 241 лв. – изплатени от съда суми за назначени експертизи по настоящото дело по искане на ищеца. ОСЪЖДА М.П.С… да заплати на Национална Агенция по приходите-София деловодни разноски на стойност 740 лв. – направени от същата страна деловодни разноски, от които 50 лв. за призоваване и разпит на свидетели, 150 лв. за допълнително заключение по експертиза и 540 лв. юрисконсултско възнаграждение.”

В мотивите към това решение четем: „В заключение съдът намира, че с реализираните проверки на четири отделни самостоятелни правни субекта служители и органи при НАП не са допуснали нарушения, с които да са били причинени вреди на ищеца. Не се установяват никакви конкретни действия или бездействия от страна на служители и органи на ответника, които да противоречат на закона и доказано да са го увредили по какъвто и да било начин…

На стрес едно лице се подлага ежедневно, животът на всеки нормално живеещ човек е изпълнен със стресови събития, положителни и отрицателни, и не може да се установи нито дали въпросните проверки са допринесли за състояние на дистрес, като последица от продължителен и патологично силен стрес, нито че такъв дистрес е бил изобщо налице, кога и дали е в пряка причина с което и да било от заболяванията на ищеца…”.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния Административен съд.

Подобни статии

Back to top button