България

С 20% е намаляло населението на Северна България

Същевременно в страната ни са се преселили най-много жители на Турция, Руската федерация и Германия

Само за 10 години населението на Северна България е намаляло с една пета, показват данните от проучване на Института за пазарна икономика. В периода 2009 – 2019 г. се обезлюдява най-силно област Видин, където ежегодно напускат 16% от жителите и така населението й вече пада под 83 000 души. Проблем е и естественият прираст на населението, какъвто просто липсва, се посочва в анализа.

Данните на НСИ пък показват, че проблемът с намаляването и застаряването на населението в цялата страна продължава, като се задълбочава дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Само за година българските граждани са намалели с 48 557 души, а се увеличава процентът на населението на възраст над 65 години. Сериозен е и дисбалансът в разпределението по вид населени места: в гладовете живеят 73.7%, а в селата – 26.3% от населението на страната.

Предпочитани дестинации за българите в чужбина остават Германия (20.3%), Обединеното кралство (17.7%) и Италия (13.5%), сочи още докладът на НСИ. Същевременно в страната ни са се преселили най-много жители на Турция (38.6%), Руската федерация (9.1%) и Германия (6.6%).

Подобни статии

Back to top button