ГабровоПоследни новини

Станислав Цветков ще ръководи като титуляр севлиевския Районен съд, реши ВСС

Пред висшите съдебни кадровици съдия Цветков заяви респект към вековната история на Районен съд – Севлиево, и намерение да изготви книга за нея

След спечелен конкурс на 18 май т. г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 13 гласа „за“ Станислав Цветков за административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево, съобщиха от съвета.  Досега той беше временно изпълняващ длъжността.

Севлиевският районен съд страда хронично от липса на кадри, неведнъж е подчертавал съдия Цветков. Ще припомним, че на 22 юли 2019 г. дотогавашният председател на Районния съд в Севлиево Павел Неделчев встъпи в нова длъжност – заместник-председател на Окръжния съд в Габрово. На негово място в севлиевския съд застана като изпълняваща функциите съдия Валерия Аврамова-Христова. В края на ноември същата година т. г. тя придоби право на пенсия. Оттогава изпълняващ функциите до провеждане на конкурс за председател на Районния съд в Севлиево бе съдия Станислав Цветков.

Сега, на 18 май, ВСС единодушно го одобри за титуляр на поста. По време на събеседването с висшите съдебни кадровици съдия Цветков посочи „респект към вековната история на Районен съд- Севлиево, и намерение в своя управленски мандат да изготви книга за нея. Като основни цели за развитие на съда той набелязва запазване и повишаване нивото на срочно, качествено, независимо и прозрачно правораздаване; повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители, подобряване условията на труд и мотивацията за изпълнение на задълженията; подобряване на техническата и материалната база, строга финансова дисциплина, прозрачно и разумно използване на бюджетните средства и повишаване на общественото доверие.“

Станислав Цветков има над 28 години юридически стаж в органите на съдебната власт като следовател и съдия. Сред близки и колеги той е известен като запален планинар.

Борислав Бончев е новият областен управител на Габрово

Подобни статии

Back to top button