БългарияГорещи новини

Путин е заличен като „Доктор хонорис кауза“ на Великотърновския университет

При даването на тази титла през 2009 г. е била погазена академичната автономия. Станало е под външен натиск, съобщиха от Академичния съвет

Академическия съвет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ отмени решение от 2009 г., с което на президента на Руската федерация Владимир Путин е било дадено почетното звание „Доктор хонорис кауза“. Проверка показала, че присъждането на титлата е неправомерно, в нарушение на редица изисквания от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ. Решението на Академичния съвет бе взето на 21 март т. г. с пълно единодушие.

А удостояването на Путин е от преди 13 години, от 26 януари 2009 г., няколко месеца след войната на Русия срещу Грузия. То е било прието по предложение на тогавашния ректор на ВТУ проф. Пламен Легкоступ, инициирано извън академичните среди. Един от мотивите за присъждане званието на Владимир Путин, тогава министър-председател на Руската Федерация, е бил за „мирно развитие на съвременния свят“.

Сега, малко след началото на войната в Украйна, на 28 февруари т. г., ПП „Зелено движение“-Велико Търново в нарочна декларация  поиска почетната титла на Путин от ВТУ да бъде отнета. Същото поискаха и преподаватели от университета. „Снишаването“ по този въпрос ще е чист срам за един български университет и за града ни, каза Роман Рачков от „Зелено движение“. А според преподавателите от ВТУ „името на университета не трябва да бъде петнено с подкрепата на диктатор, който погазва нормите на международното право, за когото човешкият живот и националният суверенитет нямат стойност.“

След декларацията на „Зелено движение“ и инициираната подписка между преподавателите сегашният ректор на ВТУ проф. Христо Бонджолов назначи комисия, която да изясни при какви обстоятелства е било връчено званието на Путин. Оказа се, че то е било прието с явни нарушения на Правилника на ВТУ по процедурата за удостояване. „Не се стигна до отнемане на званието, защото проверка установи, че присъждането му е неправомерно – обясни за „Нови вести“ проф. дфн д-р Живка Колева-Златева, член на Академичния съвет на ВТУ. – Не са спазени редица изисквания, посочени в чл. 6, 7, 8 от Статута на почетните отличия, звания и знаци на ВТУ. Предложението не е тръгнало от член на академичния състав на Университета, а от външна за ВТУ структура – Българо-руски юридически клуб. Няма решения на Катедрен съвет, Факултетски съвет, каквито се изискват. Не е и финализирана процедурата чрез връчване на инсигниите. Днес Академичният съвет отмени решението на АС от 26.01.2009 г. като незаконосъобразно.“

Още тогава, през 2009 г., несъгласни преподаватели връчили декларация с искане Великотърновският университет да преосмисли решението си. Под документа се подписали проф. Константин Денев,  доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Иван Лазаров, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Кирил Кабакчиев, гл. ас. д-р Димитър Михайлов, доц. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Светлозар Влайков, доц. д-р Иван Станков, доц. д-р Атанас Дерменджиев, доц. д-р Милко Палангурски. Декларацията им обаче срещнала само иронията на академичното ръководство и замълчаване по случая.

Настояват Путин да бъде лишен от почетната титла на Великотърновския университет

Подобни статии

Back to top button